Polecamy

Które miejsca na ciele warto perfumować

Konto demo do inwestowania na rynku Forex

Polityka i prawo

Praca ze środkami chemicznymi - jak ją zorganizować?

Jak przechowywać i organizować mieszaniny i substancje chemiczne? Gdzie mogę znaleźć informacje? Jak się do tego zabrać? Dowiedz się, jak zorganizować swoją pracę z chemikaliami.

Klasyfikacja produktów chemicznych

Ten punkt można rozpatrywać na dwa sposoby. Pierwszym aspektem jest klasyfikacja. Spada ona na producenta mieszaniny lub substancji chemicznej. To on jest odpowiedzialny za właściwe badanie, klasyfikację i oznakowanie produktu. Rozporządzenie CLP nakreśla obowiązki producenta.

Drugi aspekt, który najprawdopodobniej miał na myśli autor pytania, dotyczy klasyfikacji i organizacji produktów w danym zakładzie. Jednak słowo "klasyfikacja", należy zastąpić słowami "uporządkowanie" i "organizacja" tych przedmiotów. Od czego więc zacząć?

Karty charakterystyki

Dokument ten jest dostarczany przez producenta (dostawcę, autoryzowanego przedstawiciela) jako dokument obowiązkowy i podstawowy. W tej części, w sekcji 2: "Identyfikacja zagrożeń", znajdziesz klasyfikację i oznakowanie produktu chemicznego. To tutaj dowiesz się, czy produkt jest rakotwórczy lub żrący i czy jest niebezpieczny dla środowiska. Te informacje pozwolą Ci pogrupować wszystkie produkty chemiczne w zakładzie.

Przechowywane produkty chemiczne

Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie produktów chemicznych. Skąd wiesz, czy dany produkt może być bezpiecznie przechowywany obok innego? Czy istnieją jakieś zagrożenia? W jakiej temperaturze powinien być przechowywany produkt?

Nie zdziwisz się, gdy dowiesz się, że te informacje można znaleźć również w kartach charakterystyki. Zasady te opisane są w punkcie 7.2 "Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wzajemnych niezgodności."

Ta sekcja również zawiera pewne informacje: Sekcja 10: Stabilność i reaktywność, oraz jej podsekcje: 10.3 "Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji", 10.4 "Warunki, których należy unikać", 10.5 "Materiały niezgodne".

Zachęcam do korzystania z kart charakterystyki. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieprzyjazne, szybko nauczysz się po nich poruszać.

Dokumentacja chemiczna

Dokumentacja chemiczna

Czy produkty chemiczne wymagają dokumentacji? Tak.

Konieczne jest prowadzenie wykazu (inwentaryzacji), wszystkich produktów chemicznych stosowanych w zakładzie. Wykaz ten powinien zawierać:

  • - Nazwy produktów.
  • - Opis zagrożeń z nimi związanych
  • - Miejsce stosowania w zakładzie
  • - Inne informacje, które są ważne dla zakładu.
  • - Wykaz ten powinien być na bieżąco aktualizowany.

 

Powinieneś stworzyć instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla produktów chemicznych, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i niebezpieczne dla pracowników. Produkty chemiczne, które mogą być niebezpieczne, podlegają wymogom prac szczególnie niebezpiecznych. W związku z tym powinna pozostać również dokumentacja dla tych prac. W ocenie ryzyka zawodowego należy uwzględnić wszelkie prace z produktami, które mogą być szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia pracowników. Dowiedz się więcej o dokumentacji chemicznej wchodząc na https://consultchem.pl/

Szkolenia dla pracowników

Nie jest wymagane zapoznanie pracowników ze wszystkimi kartami charakterystyki. Pracownicy muszą być zapoznani z właściwościami i zasadami bezpieczeństwa mieszanin chemicznych oraz sposobem postępowania w sytuacjach awaryjnych. Instruktaż stanowiskowy dla pracowników obejmuje zapoznanie pracowników z powyższą tematyką.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Czy nowe prawo upadłościowe ochroni...

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowym kształtem prawa upadłościowego, które ma w...

STIR, czyli fiskus wszechwiedzący. Po co...

Determinacja rządu w uszczelnianiu systemu podatkowego nikogo już chyba nie dziwi. Do tej...

Zmiany w zakresie upubliczniania danych...

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza przepisy umożliwiające...